Epitek udvikler elektroniske devices indenfor sårbehandling.
Sårbehandlingsprocessen i omsorgs- og sundhedssektoren udgør i dag en stigende omkostning, blandt andet grundet flere behandlingskrævende sår indenfor diabetes, ældreplejen, etc. Udviklingen af produkter og teknologier til effektiv behandling af sår har igennem en årrække ikke mødt væsentlige forbedringer på helingstiden af sår, derfor ønsker Epitek nu med AUH at udvikle et produkt og en teknologi, som vil kunne gøre en positiv forskel på helingstiden af sår.